Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die CineMakers aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen CineMakersen jou. CineMakersbehoudt zich het recht voor algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Mocht dit gebeuren, dan ontvang je hierover bericht. Door gebruik te maken van de diensten van CineMakers stem je in met de algemene voorwaarden.


Account

Cinemakers biedt verschillende account-types aan. Een account-type wordt afgesloten via het platform www.cinemakers.eu en hier ook betaald. Mocht digitale betaling niet mogelijk zijn, dan kan men zich richten tot de organisatie. Een account geeft je voordelen en rechten. Een (betaald) account heeft altijd de duur van een jaar. 


Kosten

Vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Je ontvangt digitaal een factuur voor je administratie. In sommige gevallen kun je de kosten van een account bij CineMakers aftrekken van je    inkomstenbelasting. Informeer hierover bij je boekhouder.


Opzeggen of verlengen

Je kunt het opzeggen of verlengen van je account zelf regelen via je account-omgeving, bij het selecteren van automatische incasso, worden abonnementen jaarlijks automatisch verlengd, mits je deze annuleert via je account-omgeving. 


Events en activiteiten

CineMakers biedt het gehele jaar door digitale activiteiten in allerlei vormen aan in onze pijlers Shorts en Academy. Daarnaast maken andere aanbieders gebruik van de infrastructuur van CineMakers om collecties of items aan te bieden. Ook worden er live-events aangeboden.


Overmacht

CineMakers behoudt zich het recht voor een live activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling of door ziekte of afmelding van de docent. CineMakers zal er echter alles aan doen de activiteit doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld door het zoeken van een vervangend docent. Mocht onverhoopt een event toch geen doorgang (kunnen) vinden, dan krijg je je reeds betaalde deelnamekosten volledig terug.


Aansprakelijkheid

CineMakers is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van een van onze diensten mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van CineMakers . Er kunnen tevens geen rechten worden ontleend aan de informatie die via onze kanalen verkregen wordt. Hoewel wij ons inspannen om je van juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te voorzien. CineMakers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de informatie die via haar diensten verkregen wordt.


Privacy

CineMakers hecht groot belang aan de privacy van jou. Wij behandelen je persoonsgegevens daarom vertrouwelijk, conform de AVG-wetgeving. De gegevens worden enkel gebruikt om je gebruikersaccount of aanmelding voor een activiteit mogelijk te maken en om in dit verband met je te communiceren. Wij zullen de gegevens nooit doorspelen naar derden.


Licentie

Als je content deelt via een van de diensten van CineMakers (bijvoorbeeld via reviews of Q&A's), dan geef je Cinemakers een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor (communicatieve) doeleinden voor haar diensten te gebruiken.


Intellectuele eigendomsrechten

Op de content die via CineMakers en haar diensten verkregen worden of inzichtelijk zijn, rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is niet toegestaan (delen van) deze verder openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Heb je vragen over content of wil je deze gebruiken? Neem dan contact met ons op.


Gebruik

Wij gaan ervan uit dat bij het gebruik maken van een van onze diensten je je committeert aan de algemeen beschaafde gedragsregels en je respectvol opstelt.


Klachten

CineMakers doet er alles aan om kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar te zijn voor jou en anderen. Zo streven we naar een optimale tevredenheid. Mocht je desondanks toch een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk via onze contactpagina. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na ontvangst behandeld.


Geschillen

Op deze voorwaarden en overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.